O společnosti ČSOB Leasing

ČSOB Leasing, a.s. poskytuje financování lehké i těžké dopravní techniky, strojů, zařízení, výpočetní techniky, technologií a technologických celků, včetně financování předmětů velkých pořizovacích hodnot (vagóny, letadla apod. včetně syndikovaného financování apod.).

Produkty ČSOB Leasingu

ČSOB Leasing, a.s. nabízí zákazníkům a obchodním partnerům širokou škálu produktů, jejichž předmětem je financování pořízení či užívání produktivního majetku (finanční leasing, zpětný leasing, releasing, zákaznický úvěr, full-service leasing, operativní leasing, fleet management, financování skladových zásob aj.).

Naše služby pro všechny

ČSOB Leasing, a.s. nabízí své produkty a služby všem typům zákazníků: společnosti, podnikatelé, právnické osoby i fyzické osoby nepodnikatelé.

Vlastní distibuční síť

ČSOB Leasing, a.s. umí zajistit distribuci produktů, služeb a finančních řešení pro zákazníky umí zajistit prostřednictvím vlastní distribuční sítě (osobní přístup v každém regionu ČR), distribuční sítě ČSOB nebo 3. stran.

Pojišťovací makléř

ČSOB Leasing, a.s. úzce spolupracuje se specializovanou dceřinou společností ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o., a využívá prostřednictvím ní nabídky široké škály pojistných produktů od předních pojišťoven na trhu v ČR: pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla, havarijní pojištění, pojištění skel, zavazadel, asistenčních služeb, právní ochrany, úrazové pojištění přepravovaných osob, pojištění nákladů na zapůjčení náhradního vozidla, GAP, strojní pojištění, pojištění schopnosti splácet, pojištění průmyslu a podnikatelů.

ISO certifikace

ČSOB Leasing, a.s. je držitelem certifikátu jakosti dle normy ISO 9001:2008.

Naše ocenění v soutěžích

ČSOB Leasing, a.s. je společností oceněnou v řadě soutěži o nejlepší finanční produkty či společnosti: Zlatá koruna, Zlatý měšec, Fleet award, CZECH TOP 100 či Flotila.

Jsme součástí rodiny ČSOB, a.s.

ČSOB Leasing, a.s. je 100% dceřinou společností Československé obchodní banky, a. s. (finanční skupina ČSOB).

Nejvyšší kapitálová vybavenost

ČSOB Leasing, a.s. má nejvyšší kapitálovou vybavenost z leasingových společností na českém trhu.


Kontakt
Kontaktní formulář

Uvedením údajů do formuláře výslovně souhlasím s tím, aby společnost ČSOB Leasing, IČ:63998980 (dále jen "ČSOBL") v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zpracovávala mé uvedené osobní údaje, a to manuálně a/nebo automatizovaně pomocí informačních technologií za účelem, jednání o uzavření smluvního vztahu, jejich využití v rámci svého předmětu podnikání, za účelem marketingu svých výrobků a služeb a/nebo výrobků, a to na dobu 2 let. Beru na vědomí, že mám možnost požádat ČSOBL o informaci o zpracování osobních údajů a že mám možnost požadovat odstranění zpracování osobních údajů, které není v souladu s právními předpisy. Uvedením údajů souhlasím s využitím svého elektronického kontaktu (zejména telefon, fax nebo e-mail) pro potřeby šíření obchodních sdělení určených k přímé či nepřímé podpoře výrobků, služeb nebo image ČSOBL.

nebo Zrušit